Kişisel Verilerin Korunması

ENPLUS MAĞAZA İŞLETMECİLİĞİ ANONİM ŞİRKETİ

KVKK KAPSAMINDA WEB SİTESİNE ÜYELİK AYDINLATMA METNİ

Müşterilerimizden www.enplus.com.tr adresi üzerinden şirketimizin web sitesine üye olunurken 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında işlenmek üzere çeşitli kişisel veriler talep edilmektedir.

Müşterilerimize ait kişisel veriler KVKK’nın 4. maddesinde belirtilen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma, doğru ve gerektiğince güncel olma, belirli açık ve meşru amaçlar için işlenme, işlendikleri amaçla bağlantılı sınırlı ve ölçülü olma ve ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkeleri doğrultusunda elektronik olarak şirketimiz nezdinde toplanmaktadır.

KVKK’nın 5. ve 6. maddesi doğrultusunda müşterilerimize ait kişisel veriler bir sözleşmenin kurulması ve bir hakkın tesisi için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebepleriyle mevzuat çerçevesinde kullanılmak üzere müşterilerimizi verdiğimiz hizmet hakkında bilgilendirmek, dönemsel kampanyalardan haberdar etmek, müşteri profiline göre özel promosyon faaliyetlerine dahil etmek, sözleşme süreçlerinin yürütülmesi, mal/hizmet satış süreçlerinin yürütülmesi, reklam/kampanya/promosyon süreçlerinin yürütülmesi gibi amaçlarla işlenmektedir.

Şirketimiz tarafından web sitesi üyeliği için müşterilere ait kimlik bilgileri (ad, soyad, doğum tarihi, cinsiyet), iletişim bilgileri (il ve ilçe olmak üzere iletişim adresi, e-posta adresi, cep telefonu), finans bilgileri (kredi kartı bilgileri), işlem güvenliği (şifre bilgileri) işlenmektedir.Şirketimiz, kişisel verileri aktarırken kanunun 8. ve 9. maddesi kapsamında yukarıda belirtilen amaçlarla, kanunlarda açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ve yasa gereği zorunlu tutulan hallerde gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşılabilecektir. Kişisel verileriniz,KVKK’nın 5/2 maddesindeki haller saklı kalmak kaydıyla, veri sahibinin açık rızası olmadan paylaşılmamaktadır.

Kişisel veriler, amacın ortadan kalkması halinde ve verilerin saklanmasını gerektiren başka bir sebebin olmaması halinde imha edilir. Müşterilerimiz de her zaman ortada geçerli bir nedenin kalmadığını ispat ederek işlenen verinin imha edilmesini talep edebilir. Ayrıca müşterilerimiz istedikleri zaman web sitemiz üzerinden üyelik bilgilerini değiştirebilmektedir.

KVKK’nun 11.maddesine göre veri sahibi olarak haklarınız şöyledir:

•Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

•Kişisel verilerinizin işlendiğini düşünüyorsanız buna dair bilgi talep etme,

•Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

•Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığını düşünüyorsanız aktarılan üçüncü kişileri bilme,

•Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiğini düşünüyorsanız düzeltilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•KVKK’ya uygun işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

•İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonuç çıkarsa buna itiraz etme,

•Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz. 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel verileriniz ile ilgili talep ve sorularınız hakkında şirketimizin internet sitesinde bulunan başvuru formunu doldurup kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da siz değerli müşterilerimizin Şirketimize bildirdiği ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle; yazılı olarak iadeli taahhütlü mektupla veya noter kanalıyla “Altunizade Mah. Prof. Dr. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 13 B Blok Üsküdar/İstanbuladresimize yazılı olarak iletebilir ya da kimliğini ispat ederek şahsen de başvuru yapabilir.

Diğer taraftan, müşterilerimizin web sitesi kullanımına ilişkin işlenen kişisel veriler ile ilgili aydınlatma metnine www.enplus.com.tr adresi üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR
Çerez Kullanımı

Sizlere en iyi alışveriş deneyimini sunabilmek için çerezler (cookies) kullanmaktayız. Detaylı bilgi için KVKK sözleşmesini inceleyebilirsiniz